Ρωσία

Golconda Travel Company σας προτείνει τις υπηρεσίες της για την έκδοση βίζας (μονής εισόδου, διπλής εισόδου, πολλαπλή; με πρόσκληση και χωρίς; τουριστική, ιδιωτική, business, εκπαιδευτική, τρανζίτ) στη Ρωσία.

Αναλαμβάνουμε:

  • την προετοιμασία των δικαιολογητικών για την έκδοση βίζας;
  • την κατάθεση της αίτησης για την έκδοση βίζας και παραλαβή βίζας χωρίς την παρουσία σας;
  • την συμπλήρωση διάφορων εντύπων προξενείου.

Δικαιολογητικά:

  • Διαβατήριο (υπογεγραμμένο από τον κάτοχό του και να είναι σε ισχύ τουλάχιστον για 6 μήνες μετά από την ημερομηνία λήξης βίζας);
  • Πρόσφατη φωτογραφία (τύπου διαβατηρίου ή μεγέθους 3,5 x 4,5 εκ. με 80% πρόσωπο);
  • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση θεώρησης εισόδου;
  • Yπογεγραμμένη Υπεύθυνη δήλωση.

Καταχώρηση (registration) της εισόδου

  • Κατά την είσοδό στη Ρωσία, στον έλεγχο διαβατηρίων ο ταξιδιώτης θα λάβει το απόκομμα του ειδικού έντυπου IMMIGRATION FORM με τα συμπληρωμένα στοιχεία του. Το απόκομμα αυτό με την καταχώρηση (registration) πρέπει να επιστραφεί στον έλεγχο διαβατήριων κατά την έξοδο του από τη χώρα.
  • Η διαδικασία της καταχώρησης (registration) είναι υποχρεωτική για τους ταξιδιώτες που θα παραμένουν στη χώρα για διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ημερών.
  • Η διαδικασία της καταχώρησης (registration) μπορεί να ολοκληρωθεί  είτε στο Αστυνομικό Τμήμα, είτε στο Ταχυδρομείο της περιοχής, που θα διαμένει ο ταξιδιώτης. Σε περίπτωση της διαμονής του στο ξενοδοχείο, τη διαδικασία θα αναλάβει το ίδιο ξενοδοχείο.

Για την έκδοση βίζας Ρωσίας η απαραίτητη προϋπόθεση – η ύπαρξη του πρωτότυπου της ιατρικής ασφάλισης εν ισχύ για όλο το χρονικό διάστημα παραμονής στη Ρωσία. Την ασφάλεια μπορείτε να αποκτήσετε στα γραφεία μας. Αφορά μόνο τους πολίτες των παρακάτω χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Γερμανία, Φινλανδία, Γαλλία, Τσεχική Δημοκρατία, Σουηδία, Ελβετία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το έμπειρo προσωπικό μας.