τα στοιχεία μας

GOLCONDA TRAVEL COMPANY
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΒΑΝΤΑ KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
Γραφείο Γενικού Τουρισμού
Εγνατία 57
54631 Θεσσαλονίκη
ΑΦΜ : 999382907
ΔΟΥ: Δ’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( Θ’, Δ’, Ι’)
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ΕΟΤ: ΜΗ.Τ.Ε. 0933Ε60000093800

ΓΕΜΗ: 43700106000

Τραπεζικός λογαριασμός:
Τράπεζα Πειραιώς
Λογ/μος: 5222 060376 060
IBAN: GR56 0172 2220 0052 2206 0376 060
Swift code: (BIC) PIRBGRAA
Δικαιούχος: ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΒΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ