Η.Π.Α.

 

 

Golconda Travel Company σας προτείνει τις υπηρεσίες της για την έκδοση ΕSΤΑ και έκδοση βίζας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Αναλαμβάνουμε:

  • την κατάθεση της αίτησης για την έκδοση ΕSΤΑ;
  • την προετοιμασία των δικαιολογητικών και  την κατάθεση της αίτησης για την έκδοση βίζας;
  • το προγραμματισμό ραντεβού στο προξενείο για συνέντευξη, που αφορά την έκδοση βίζας;
  • την προετοιμασία και την κατάθεση της αίτησης για συμμετοχή στο LOTTERY GREEN CARD.   

Τι είναι το Ηλεκτρονικό Σύστημα Έγκρισης Ταξιδιού (ESTA)

To Ηλεκτρονικό Σύστημα Έγκρισης Ταξιδιού (ESTA) είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας των επισκεπτών να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο του προγράμματος Visa Waiver Programm(VWP).

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις από το ESTA είναι έγκυρες για μια περίοδο δύο ετών ή έως ότου λήξει το διαβατήριο, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο και για πολλαπλά ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να χρειάζεται ο ταξιδιώτης να υποβάλει εκ νέου αίτηση για άλλη έγκριση από το ESTA. Όταν ταξιδεύετε προς τις ΗΠΑ με την έγκριση από το ESTA, μπορείτε να μείνετε μόνο για έως 90 ημέρες κάθε φορά – και θα πρέπει να υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα μεταξύ των επισκέψεων, έτσι ώστε ο αξιωματούχος του CBP να μην πιστεύει ότι σκοπεύετε να ζήσετε εδώ. Δεν υπάρχει καμία απαίτηση για το διάστημα που θα πρέπει να περιμένετε μεταξύ των επισκέψεων.

Ταξιδιώτες των οποίων εγκρίνονται οι αιτήσεις του ESTA, αλλά των οποίων τα διαβατήρια λήγουν σε λιγότερο από δύο χρόνια, θα λάβουν μια έγκυρη θεώρηση ESTA έως την ημερομηνία λήξης του διαβατηρίου.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας έγκρισης από το ESTA και μιας βίζας

Μια έγκριση ταξιδιού δεν αποτελεί θεώρηση διαβατηρίου. Δεν πληροί τις νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις ώστε να αποτελεί αντικατάσταση μιας θεώρησης διαβατηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν απαιτείται θεώρηση από το δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεμονωμένοι ταξιδιώτες που κατέχουν έγκυρη θεώρηση διαβατηρίου μπορούν να ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτή τη θεώρηση, για το σκοπό για τον οποίο έχει εκδοθεί. Μεμονωμένοι ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με ισχύουσα θεώρηση διαβατηρίου δεν απαιτείται να υποβάλλουν αίτηση στο ESTA.


Όπως μια έγκυρη θεώρηση δεν εγγυάται είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι και μια εγκεκριμένη θεώρηση από το ESTA δεν αποτελεί εγγύηση για την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά την άφιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ελεγχτείτε από έναν υπάλληλο της υπηρεσίας Customs and Border Protection σε ένα λιμάνι ή αεροδρόμιο εισόδου που μπορεί να καθορίσει ότι δεν πιστοποιήστε για είσοδο σύμφωνα με το πρόγραμμα Visa Waiver Program ή για οποιοδήποτε λόγο σύμφωνα με το δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το έμπειρo προσωπικό μας.