Η υποχρεωτική φόρμα PLF που πρέπει να συμπληρώνουν οι ταξιδιώτες από το εξωτερικό

Σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε η Ελληνική Κυβέρνηση, όλοι οι ταξιδιώτες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, που εισέρχονται στην Ελλάδα με οποιοδήποτε τρόπο ( αεροπορικώς, οδικώς ή με πλοίο) για το χρονικό διάστημα από 01 Ιουλίου 2020 έως 31 Αυγούστου 2020 θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form)  με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα.

H ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form) θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την είσοδο στη χώρα.

Κατά την εισόδου στη χώρα θα ελέγχεται ο μοναδικός κωδικός quick response (QR) ,ο οποίος θα είναι αποθηκευμένος στο κινητό τηλέφωνο του ταξιδιώτη ή σε εκτυπωμένη μορφή. Ο μοναδικός για κάθε ταξιδιώτη κωδικός παράγεται κατά την υποβολή της δήλωσης “passenger Locator Form” (PLF). Στη συνέχεια και ανάλογα με τον κωδικό, οι ταξιδιώτες θα οδηγούνται είτε στην περιοχή ελέγχου για τεστ, είτε στην έξοδο.

Οι ταξιδιώτες, οι οποίοι θα υποβληθούν σε τεστ, θα υποχρεούνται, μέχρι την εξαγωγή του αποτελέσματος, σε ατομική απομόνωση για 24 έως 36 ώρες στην διεύθυνση που θα  έχουν ήδη δηλώσει στην PLF.

Όλοι οι ταξιδιώτες πρέπει να συμμορφώνονται με όλα τα απαραίτητα μέτρα προληπτικής υγιεινής (χρήση μάσκας και φυσική απόσταση).

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.: 2310274455, 2310272316, 2310277840


«