Αυστηροί διαβατηριακοί έλεγχοι σε ταξίδια εκτός Σέγκεν

Από  7 Απριλίου σε εφαρμογή τέθηκε  ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 458/2017, σύμφωνα με τον οποίο θα διεξάγονται διαβατηριακοί έλεγχοι και έλεγχοι διασταύρωσης στοιχείων ταυτοτήτων, με χρήση βάσης δεδομένων σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, που ταξιδεύουν προς και από χώρες, που δεν είναι μέλη της Συνθήκης Σένγκεν.

Οι επιβάτες, οι οποίοι ταξιδεύουν σε χώρες που δεν είναι μέλη της Συνθήκης Σένγκεν, πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα στον διαβατηριακό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται από την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να μην αυξηθεί ο χρόνος αναμονής τους. Επιπροσθέτως, για την επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου οι αρμόδιες Αρχές συνιστούν προς τους ταξιδιώτες τη χρήση διαβατηρίου, έναντι Αστυνομικής Ταυτότητας.

Σας υπενθυμίζομε, τα  μέλη της Συνθήκης Σένγκεν είναι οι παρακάτω χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Τσεχία.


«