Κίνα

Golconda Travel Company σας προτείνει τις υπηρεσίες της για την έκδοση βίζας στην Κίνα.

Αναλαμβάνουμε:

  • την προετοιμασία των δικαιολογητικών για την έκδοση βίζας;
  • την κατάθεση της αίτησης για την έκδοση βίζας και παραλαβή βίζας χωρίς την παρουσία σας;
  • την συμπλήρωση διάφορων εντύπων προξενείου.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το έμπειρo προσωπικό μας.