ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΑ

Άγιοι Τόποι 14/01/19-20/01/19, 7 ημ.

Άγιοι Τόποι 23/12-28/12, 6 ημ.

‘Αγιοι Τόποι και Σινά 6/12-14/12, 9 ημ.

Άγιοι Τόποι 23/11-27/11, 5 ημ.

Άγιοι Τόποι και Σίνα 21/11-29/11, 9 ημ.

Άγιοι Τόποι 21/11-25/11, 5 ημ.

Άγιοι Τόποι 06/11-11/11, 6 ημ.

Άγιοι Τόποι 27/10-31/10, 5 ημ.

Άγιοι Τόποι και Σινά 25/10-01/11, 8 ημ.

Άγιοι Τόποι 04/10-10/10, 7 ημ.